Over ons


Onze Evangelische reis

Onze reis door Evangelisch Nederland begon al in mijn jonge jaren. Van huis uit zijn wij kerkelijk, gereformeerd opgevoed. Daar denken wij (Ingrid en ik) met grote dankbaarheid aan terug. Mijn ouders gingen ons voor in het geloof. Toen zijn de fundamenten van ons geloof gelegd. In tegenstelling tot vele van onze leeftijdsgenoten, hebben wij de kerk niet verlaten. Wel heeft onze zoektocht naar God ons gebracht in de Evangelische kringen. Hier hebben wij veel zegen ontvangen en hebben de Heer tot vandaag mogen dienen en liefhebben.

In 1969 hebben wij ons laten dopen door onderdompeling. Dat was geen negatieve gebeurtenis en een afzetten tegen de kinderdoop, maar veel meer een o.i. bijbelse gehoorzaamheid aan het Woord van God, waar staat: ‘Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered,….’ (Marc. 16:16). In die volgorde hebben wij gehoor gegeven aan dit woord. Tijdens mijn doop kreeg ik de hierbij gevoegde profetie (pag, 4). Die opdracht heb ik mijn hele leven serieus genomen. Vandaar deze website, om ook in het digitale tijdperk mijn stem te laten horen.

Wim van Putten


Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6