Eerdere blogs & vlogs


Verheug u in Hem!

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! (Filippenzen 4:4 HTB)

Er heerst somberheid in onze maatschappij. Er gaat erg veel mis de laatste tijd. De media berichten ons over ontslagen, IS en haar afschuwelijke praktijken, ingrijpende overheidsmaatregelen, de Brexit met al haar gevolgen. Op alle terreinen is er wel zorg en onrust. Bepaald geen redenen om je over te verblijden. Het is begrijpelijk dat mensen hier pessimistisch van worden. Ik weet zelfs van mensen die het niet meer verdragen om naar het NOS journaal te kijken. “Waar gaat dit naar toe?”, hoor ik mensen zeggen.

Voor ieder van ons ligt er een uitdaging, om ons leven niet te laten beheersen door deze somberheid. Zelfs als zaken in het leven anders gaan, dan dat je je had voorgesteld, hoeft dat je niet in een greep te hebben. Je stemming, je gevoelens, kun je namelijk beïnvloeden. Hoe je denkt, hoe je kijkt naar het leven of je situatie, is van groot belang hoe je je voelt. Als je denkt: het gaat fout, het wordt niets, dan zal dit ook gaan gebeuren. Je roept als het ware een vloek over jezelf af. Wel besef ik, dat mensen met ernstige depressieve klachten, hierbij geholpen moeten worden. Soms met medicijnen, pastorale gesprekken of andere specialistische hulp. Ook kan in sommige situaties bevrijdingspastoraat noodzakelijk zijn. Maar het “Wees blij in de Here…”, beïnvloedt ook je stemming, je gevoel, je uitzicht op de toekomst. Dat kun je zeggen vanuit het besef, dat je leven in de hand van God is. Er gebeurt helemaal niets zonder zijn wil. Hij is er altijd bij, om u of jou te ondersteunen en te bemoedigen. Zijn trouw schiet nooit tekort.

Abraham Lincoln, de eerste president van de Verenigde Staten, die in zijn ambtsperiode werd vermoord, was afkomstig uit een gelovig gezin. Zijn beide ouders waren Baptist en wedergeboren gelovigen. Leed werd hen echter niet bespaard Verschillende kinderen uit het gezin stierven jong en ook zijn moeder stierf op nog jonge leeftijd toen hij 9 jaar oud was. Van deze Abraham Lincoln is de uitspraak: “Most folks are about as happy as they make up their minds to be.” Vrij vertaald: je bent zo gelukkig, als je je in gedachten je opstelt.

Je kunt ervoor kiezen om je te verblijden. Een negatieve stemming, gedeprimeerdheid is niet iets wat je overkomt en waar je niets aan kunt doen. We hebben veel gekregen om juist, ondanks alles, blij van hart te zijn. Het is niet alleen een keuze, het is ook een opdracht. “Wees blij in de Here….”(Filippenzen 4:4 HTB). Daar zien we ons voor gesteld, ook als het tegenzit. Ook als er dreiging is. Het is soms een hele klus, want er kan heel wat op een mens afkomen. Daar wil ik niet lichtzinnig over heen stappen. Maar draai weg van deze negativiteit, van je somberheid en richt je op het leven met God.

En als het na één aansporing niet lukt, herhaalt de apostel het nog een keer. Hij weet hoe lastig het soms is, waarschijnlijk uit eigen ervaring. Daarom zegt hij bij herhaling: “Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem!” (Filippenzen 4:4 HTB). Dat betekent niet een ‘namaakglimlach’. Geen goedkoop plezier, dat is oppervlakkig en mist diepte. Maar het gaat om echte bij God vandaan gehaalde blijdschap, diep in je hart. Een vreugde die in deze wereld onbekend is. “….omdat Ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die Ik heb”. (Johannes 17:13 HTB)

Ik wil vervuld zijn van zijn vreugde. Zijn vreugde, geen goedkope imitatie, maar diepe van God ontvangen vreugde. Keer je tot de Heer, met je pijn, je moeilijke situatie, je verlies, je gemis, je alleen-gaan, je teleurstelling, je zonde. Hij vult je hart met zijn hartverwarmende liefde en zal je dompelen in zijn vreugde.

In een van zijn laatste gesprekken met zijn vrienden zegt de Heer Jezus Christus: “Jullie zijn nu wel verdrietig……Dan zullen jullie blij zijn en die blijdschap kan niemand jullie meer afnemen”. (Johannes 16:22 HTB)

Tussen die twee momenten van verdriet en vreugde vindt er een belangrijke gebeurtenis plaats. Een ontmoeting. Wanneer u de Heer zoekt in uw moeilijke momenten, zult u hem ontmoeten en zal hij uw verdriet veranderen in vreugde, die niemand u meer kan afnemen. 


Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29