Eerdere blogs & vlogs


Wat bedoel je nou precies?’

Iets waar we allemaal mee te maken krijgen in de omgang met elkaar, is dat in onze onderlinge communicatie ongewenste misverstanden kunnen ontstaan. Dat wil natuurlijk niemand, maar het gebeurt gewoon ……soms. Dan moet er weer het nodige uitgesproken worden, om weer ‘on speaking terms’ te komen. Dat is een leerschool, waarbij iedereen in de klas zit en nog te leren heeft. Over communicatie is al heel veel geschreven. Ook ik heb persoonlijk voor mijn werk in het verleden veel trainingen gevolgd, waarin situaties werden nagespeeld. Zo werden er zelfs toneelspelers ingehuurd om via een rollenspel ons te trainen in het vaardig communiceren. In zakelijk opzicht wil dat meestal nog wel lukken, maar wanneer het persoonlijk wordt, bijvoorbeeld in relatie met je partner of kinderen, vrienden of mensen met wie je veel omgaat, wil dat wel eens lastiger zijn. Dan kun je geen zakelijke houding aannemen, geen afstand nemen. Dan moet je ‘aan de bak’. Lastig?…….soms.

Er zijn wel wat tips te geven. Zo las ik op een site over communicatie de volgende nuttige adviezen. Ik geef ze hier maar door, omdat ik ze zelf erg leuk vind en wanneer je ze toepast, ze zeker zullen werken:

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen – Vat het verhaal kort samen en laat de de ander reageren. Vraag door als iets onduidelijk is.

Laat OMA thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen – Als iemand iets vertelt, laat je eigen oordelen, ideeën en adviezen even voor wat ze zijn. Zodat je met een open houding kunt luisteren.

Neem ANNA mee: Altijd Navragen Nooit Aannemen – Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat iemand bedoelt. Vraag bij twijfel altijd even na of het klopt

Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander – Als iets niet duidelijk is, of als je iemand al lang kent, vul je al snel andermans bedoelingen snel in. Dit voorkom je door na te vragen.

Wees een OEN: Open, Eerlijk, Nieuwsgierig – Sta open voor de ander, geef deze een kans iets uit te leggen en wees oprecht nieuwsgierig.

Maak je niet DIK: Denk In Kwaliteiten – Zeker bij wat moeilijke gesprekken kijk je snel naar wat er fout ging. Dat mag, daar kan je veel van leren. Maar vergeet niet te kijken naar wat er goed ging.

Hogere communicatie

Daarnaast is er ook nog een ‘hogere’ communicatie. Die is niet tussen mensen, maar een afstemmen op het spreken van Gods geest. Het is belangrijk om tussen alle andere stemmen en gedachten, goed afgestemd te blijven op Hem. Wanneer je in een probleemsituatie zit, heb je soms behoefte aan advies. Over opvoeding heb ik iemand wel eens horen verzuchten: “Ik doe het ook voor het eerst…..” En zo zijn er natuurlijk legio onderwerpen te noemen, waarbij je niet alleen naar goede raadgevers wilt luister, maar vooral de wil van God wilt kennen in die situatie. Dat is het geweldige van het persoonlijke geloof, dat onze Heer ons op alle terreinen van ons leven wil helpen, leiden door zijn Geest, raad wil geven. De heilige Geest wordt ook wel Parakleet genoemd, dat betekent Raadgever. Als we om raad verlegen zitten, als je niet meer weet wat nu toch de verstandigste beslissing is, dan is het belangrijk om de tijd te nemen om bij Hem te rade te gaan. Laat Hij je adviseur zijn, leer naar zijn stem te luisteren, door de Bijbel te lezen, te bidden, maar ook door stil te zijn en te wachten totdat je de zekerheid in je hart hebt ontvangen, welke beslissing het beste is. “……, want u hebt maar één Leraar en dat ben Ik, de Christus.” Mattheüs 23:10 HTB


Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29