Eerdere blogs & vlogs


Want wij zijn hier maar voor een ogenblik, …….mensen die op doorreis zijn,….. 

Want wie ben ik en wie zijn mijn onderdanen, dat zij iets aan U zouden mogen geven? Alles wat wij bezitten, is immers van U afkomstig en wij kunnen U alleen dat geven, wat allang van U is! Want wij zijn hier maar voor een ogenblik, als vreemdelingen en mensen die op doorreis zijn, net zoals onze voorouders waren. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw die snel verdwijnt, we hebben geen zekerheid. (1 Kronieken 29:14-15 HTB) 

Wat kunnen mensen zich druk maken over van alles en nog wat. Alles lijkt wel om het nu te draaien: hoe zie ik eruit of nog erger, ‘ik zie er niet uit’. Hoe kan ik meer verdienen? Als ik nou maar eens de Lotto won. Wat is het eigenlijk verontrustend dat zoveel mensen nauwelijks nadenken over hun belangrijkste toekomst. Natuurlijk iedereen denkt wel eens na over zijn of haar pensioen en dan…..wat komt er daarna? Dat was bij koning David wel anders. Hij bezat alle roem, rijkdom, erkenning. Eigenlijk was er niets aan zijn wensenlijstje toe te voegen, alleen de tempel mocht hij niet bouwen. Maar het was voor hem een troost, dat zijn zoon Salomo het werk zou afmaken, waar hij David mee begonnen was. Nee……..bij hem was het diepe besef aanwezig, dat wij reizigers zijn op doorreis. Eigenlijk vreemdelingen, zoals ook in het Nieuwe Testament wordt gezegd. Wij zijn op reis. De reis is soms mooi, maar regelmatig ook wel met de nodige hobbels en pijnlijke of verdrietige ervaringen. 

Hij begint met: ‘…….. wie ben ik en wie zijn mijn onderdanen, dat zij iets aan U zouden mogen geven?‘ Zo is het maar net, wij hebben alles, nu en in de toekomst te danken aan die geweldige hemelse Vader en zijn zoon Jezus Christus. Wij zijn op doorreis en wij hebben een trouwe metgezel.


Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29