Eerdere blogs & vlogs


Maskers af AUB!

We leven in een maatschappij waarin het soms lastig is om je gevoelens te tonen. Om echt te laten zien wie je bent en wat je voelt. Mensen zijn voorzichtig geworden en laten niet zo gauw meer het achterste van hun tong zien. Ze zijn door ervaringen in het leven, soms al heel jong, pijnlijk geraakt door woorden of houdingen van hun opvoeders, leraren of door het gepest op het schoolplein of in de buurt. Heel vaak zie je dan dat er een gedrag wordt aangenomen ter bescherming. Men wil niet langer opnieuw gekwetst worden, niet langer diep geraakt. Ik heb vroeger tijdens mijn werk in het onderwijs leerlingen ontmoet, die van een gepeste, een pester werden. Dat was hun bescherming, als ik een ander pest, onderuit haal, beledig, kwets, dan blijf ik zelf buiten schot. Zo worden mensen onecht, zoeken hun bescherming in een bepaald gedrag, dat eigenlijk niet bij hen past. Het komt voort uit pijn….. Zo kun je je voordoen, terwijl je je eigenlijk anders voelt. Aangepast gedrag, om vooral niet je eigen verdrietige gevoelens opnieuw te ervaren. Verdringing noemt de psychologie dat.

Ik kwam tot deze gedachte omdat ik het liedje hoorde van Sam Cooke, ‘Bring It On Home To Me’. Hij bezingt dat hij lachte, maar in zijn hart huilde, en zich afgewezen voelde: ‘I know I laughed when you left. But now I know I only hurt myself.’ Ik weet dat ik lachte toen je wegging, maar nu weet ik, dat ik mezelf alleen maar pijn deed.Jezelf zijn, je gevoelens een eerlijke plek geven in je leven, er niet voor weglopen. Ze aankijken en erkennen, je verdriet, pijn, je moeite. En je er ook niet voor schamen. Wat mooi om te ontdekken, dat dat juist genezend werkt. Door zo zaken die je hart hebben verwond te tonen en te laten genezen. In het aangrijpende boek ‘Kieft’ beschrijft Wim Kieft, de bekende TV personality en ex-voetbalinternational, dat hij verslaafd is aan de coke en alcohol. Genezing kon alleen maar plaatsvinden, nadat hij zijn verslaving in de openbaarheid had gebracht. Hij kon zich niet langer verbergen achter een ‘masker’ van succes en geld. Het leven zou hem toe hebben moeten lachen, maar de werkelijkheid was anders.Genezing begint bij erkenning. Innerlijke kwetsuren hoeven niet langer gecamoufleerd te worden. Daar zijn heel veel trucs voor bedacht door mensen, maar vroeg of laat komt er een scheurtje in het pantser.

In de bijbel wordt ons het verhaal verteld van een gehandicapte man. Hij had een verschrompelde hand. Zijn ene hand was gezond, maar die andere kon hij maar beter verbergen, die was niet om aan te zien. Verstopt onder zijn kleed verborg hij zijn handicap, zijn beperking. Maar in de ontmoeting met Jezus kan niets verborgen blijven, dan wordt het vroeg of laat zichtbaar. En om genezen te worden moeten we onze handicap zichtbaar laten worden, moet de pijn kenbaar gemaakt worden aan de Heer.En Hij zei tegen de man: ‘Steek uw arm uit.’ De man deed het en zijn verschrompelde hand werd op datzelfde moment genezen. Toen had hij twee gezonde handen.’ Mattheüs 12:10, 13 HTB

Om jezelf te zijn, moeten we ophouden met het opzetten van maskers, mogen we zijn zoals we zijn en mogen we tonen, waar we herstel nodig hebben. Hoeven we niet meer ons anders voor te doen, dan we zijn. Hoeven we niets op te houden, dat is allemaal niet meer zo belangrijk.

Er is een verhaal over een wijze Rabbi, Rabbi Susja. Kort voor zijn dood zei hij: ‘In het toekomende Rijk zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom ben je niet als Mozes geweest?’ Aan mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben je niet meer Susja geweest’.Maskers af, zijn zoals je bent. Aan Jezus je lek en gebrek tonen, om vanuit die ontmoeting genezing te ontvangen en meer jezelf te worden.


Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29