Categorie: Geen categorie

‘…..door úw licht zien wij licht’

Hartelijk welkom!

Ik heb een poosje nagedacht over de titel van deze website. Er is keuze genoeg, toch was de keuze voor mij niet zo moeilijk. Ik kwam uit bij het woord bemoediging, word bemoedigd. Als ik naar mijzelf kijk, is dat iets wat ik het fijnste vind, het liefste doe. Mensen opbeuren, bemoedigen, ze weer even zicht geven, als dat mogelijk is. Daarom zal ik regelmatig artikeltjes schrijven of een video opnemen, om daarmee de lezer of kijker te bemoedigen en hopelijk verderop te helpen. Ik haal mijn inspiratie uit dat wat ik zie, lees en meemaak. Maar ook uit het Woord van God, dat een dagelijkse bron van inspiratie voor mij is. God is een sprekende God, Hij spreekt door zijn Woord, door zijn Geest en heel vaak ook door mensen. Daarom moeten we bedachtzaam zijn op zijn spreken. Soms een fluisterende stem in ons hart, soms een ‘raak’ woord door een preek of zomaar een praatje op de hoek van de straat. Maar altijd gericht op opbouw en bemoediging. Boven dit stukje staat een gedeelte uit Psalm 36. We gaan het weer ‘zien zitten’ als we naar die bron toegaan. God is de bron van leven en Jezus, zijn geliefde zoon, wil ons dat licht aanreiken door de Heilige Geest. Ik heb geleerd en ervaren in mijn leven, dat die bron nooit teleurstelt, altijd verfrissend is. Ik praat natuurlijk niet over religie of godsdienstigheid, die niet voortkomt uit een levende relatie met God. Maar wie verbonden is met die bron, waarover de psalmist in het aangehaalde vers spreekt, wordt zelf een bron, die op zijn beurt weer leven mag doorgeven. Over zulke mensen spreekt de profeet Jesaja: ‘….dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt’. (Jes. 58:11  – NBG51)