Mijn blogs & vlogs

Oog voor detail

Oog voor detail

Toen ik vroeger, werkzaam was in het onderwijs en door onze school liep, merkte ik op dat ik oog had voor details. Soms meer dan een ander. Waar een collega ergens aan voorbij liep, vielen mij juist zaken op. Als ik bijvoorbeeld door de aula liep, viel het mij op, dat er zaken waren veranderd ten opzichte van mijn vorige gang door dezelfde ruimte. Hier lag een prop papier op de grond, daar was een afvalbak verschoven. Die tafel stond net nog even anders, daar is vast iets gebeurd, was mijn conclusie. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is natuurlijk niet zo spannend, maar dat gebeurde ook in de klas. Ik kon als het ware ‘lezen’ hoe de vlag erbij hing. Hé, Peter heeft een nieuwe broek en Charlotte lijkt een beetje verdrietig. Wat zit die gast daar achterin de klas toch te rommelen? Niet alleen zien in de zichtbare wereld, maar ook aanvoelen wat er in het innerlijk van iemand speelt, is belangrijk. Deze eigenschap is natuurlijk noodzakelijk voor vele beroepen, maar zeker in de zorg of het onderwijs. Daarom behoeft het geen nadere uitleg, dat deze kwaliteit belangrijk is in onze moderne tijd met al zijn complexe maatschappelijke problematiek, Dit is echter niet alleen voor nu, het is van alle tijden.

Een paar duizend jaar geleden, leefde een wijze koning over het volk Israël, zijn naam was Salomo. Hij had eens een droom midden in de nacht. God verscheen hem en Hij stelde hem de vraag: ‘Wat zou je graag willen, wat is je diepste verlangen? Alles wat je vraagt zal Ik je geven’.  Salomo hoefde er niet lang over na te denken. Zijn antwoord was: ’Geef mij een verstandig hart, ….Want wie zou zonder die wijsheid zo’n groot volk kunnen regeren?’ (1 Kon 3:9). In de oorspronkelijke taal staat: ‘Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart…..’ Opmerkzaam op wat er speelt onder het volk, opmerkzaam op wat er speelt in het hart van mensen. Dat is een prachtig antwoord, want hij had ook om grote rijkdom of een machtig leger kunnen vragen. Maar hij koos voor een hart, dat gevoelig is voor de ander.

Jezus had ook oog voor detail. Hij heeft ons in de gaten, zelfs wanneer wij ons dat nog niet helemaal bewust zijn. Zo kwam de Heer eens in gesprek met een man, die heette Nathanaël. De Heer Jezus was en is betrokken op ieder mens die hij ontmoet. Ook vandaag nog ‘leest’ hij als het ware zijn en ons innerlijk. Want daarover staat geschreven: Toen Jezus Nathanaël zag aankomen, zei Hij: “Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!” 49 ”Kent U mij dan?” vroeg Nathanaël verbaasd (Joh. 1:48,49). Natuurlijk kent de Heer hem, zoals hij ook ons kent. Hij weet wat er in ons speelt, welke moeite we hebben, met welk verdriet we te doen hebben. Met welke zorgen we te maken hebben. Natuurlijk, hij weet van onze situatie, van jouw situatie en wil erbij betrokken zijn. Jezus wil ons leven helpen richting te geven, inhoud te geven, zo ook bij Nathanaël. Daarom antwoordt hij op Nathanaëls vraag ‘Kent U mij dan?’ ‘Voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag Ik je al onder de vijgenboom zitten.’ Jezus had oog voor detail, hij weet wat in ons hart is, zoals Hij ook wist, dat Nathanaël onder een boom zat en een eerlijk en oprecht mens was. Dat mogen ook wij ons bewust zijn, dat hij ons kent en ons allang heeft gezien. Hij wil ook met ons, net als met Nathanaël, in gesprek gaan, een gesprek van hart tot hart. Wil jij hem een blik in je innerlijk gunnen? Daarnaast ligt ook voor ons de uitdaging om oog hebben voor elkaar, de ander te ontmoeten van hart tot hart. En waar mogelijk een helpende hand te bieden of een luisterend oor te hebben.

Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56