Mijn blogs & vlogs

Het feestje op de kaasboerderij

Regelmatig ga ik naar een bijeenkomst toe, waar ik bekenden en onbekenden ontmoet. Tijdens deze samenkomsten zijn we een hele avond met elkaar bezig met Gods Woord en het werk van de Heilige Geest. Het is een kleine intieme groep van ongeveer twintig hongerige mensen, die steeds weer uitzien naar wat er die avond gaat gebeuren. Geen avond is hetzelfde, iedere avond is weer een verrassing. Steeds weer zijn er nieuwe dingen, ‘surprises’ uit de hemel. Er is een veilige sfeer, ruimte voor emotie, zoals blijdschap, maar ook verdriet. De tissues zijn altijd in de buurt. Er is ook zoveel verdriet onder de mensen, omdat gebeurtenissen nog niet altijd goed zijn verwerkt en het verleden nog een stempel op het leven kan drukken.

Zo ook gisteravond. We kwamen bijeen in een boerderij, een kaasboerderij bij ons in de buurt. In een gezellige kring ontmoette ik weer mensen, die van heinde en ver waren gekomen en zich niet lieten afschrikken om vijftig kilometer te reizen. De ambiance was leuk om mee te maken.

Tussen de kaaslucht en het geluid van de machines, de boer was bezig met het kuilen van het gras, zochten wij God

Tussen de kaaslucht en het geluid van de machines, de boer was bezig met het kuilen van het gras, zochten wij God. Op deze avonden gebeurt er altijd iets verrassends. Ieder is er ook bij betrokken, je bent geen toehoorder, maar deelnemer in de volle betekenis van het woord. Net zoals in de vroege kerk van de eerste eeuw, heeft ieder zijn inbreng met een gebed, een gezicht of een korte verklaring vanuit het Woord: …..wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. (1 Kor 14:26)

Ook vertelde iemand hoe ze de vorige keer volledig was bevrijd, na gebed, van een stekende pijn in haar rug en schouders, waar ze al lange tijd last van had. Toen zij dit vertelde, moest ik denken aan het Bijbelvers uit Jesaja: ‘Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds’.

Deze avond was heerlijk om mee te maken, want je ervaarde de aanwezigheid van Gods Geest. Maar iedere avond is weer anders. Zo vertelde mijn vriend, die als gastheer optreedt en die altijd de avond begint, dat de vorige keer er zo’n intensiteit en aanwezigheid van God werd ervaren, dat men alleen maar kon liggen, op een bepaald moment. Niet het zogenaamde ‘vallen in de Geest’, maar de tegenwoordigheid was zo intens, dat men net als bij de inwijding van de tempel, niet kon blijven zitten of staan. We lezen over de inwijding van Gods tempel in het Oude Testament: En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld. (2 Kron. 5:14). Zulke momenten kun je niet creëren, dat kan alleen door de Heilige Geest tot stand komen, al het andere is fake.

Ook gisteravond was het een heerlijke avond, waarin er voor elkaar werd gebeden. Niet chaotisch, met veel onrust, maar er was een heerlijke sfeer van veiligheid, zodat de aanwezigen die versterking of vertroosting nodig hadden, dit ook vrijmoedig konden aangeven.

Tijdens één van de voorbeden met een vrouw, die door een moeilijke tijd heen gaat, kreeg iemand van de aanwezigen een gezicht. Een beeld, een soort visioen, in ieder geval een plaatje, waarmee duidelijk werd, dat deze vrouw actief de door God aan haar gegeven mogelijkheden moest gaan gebruiken. In dit beeld werd een sleutelgat in een deur getoond, waar doorheen een zeer helder licht scheen. Aan deze kant van de deur was er donkerheid, maar door het sleutelgat heen werd duidelijk, dat achter die deur een lichte ruimte was, met vrolijkheid en vrede. Ook werden er woorden gesproken, dat ze sleutels had gekregen, zoals de Heer Jezus dat zelf ook tegen Petrus zei: ‘Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn’. (Matth. 16:18).

Zo krijgen wij sleutels om deuren te openen en deuren te sluiten.

Zo krijgen wij sleutels om deuren te openen en deuren te sluiten. Sleutels van geloof en kracht, sleutels die ons toegang verschaffen naar een nieuwe toekomst. Om het oude achter ons te laten en te gaan leven in een nieuwe dimensie. Zo is God, zo wil Hij ons toerusten, door deze sleutels te leren hanteren en los te komen van het verleden. Het verleden, dat zo kan drukken op je: de verwachting van mensen, die je niet hebt kunnen waarmaken. Misschien een gebroken relatie of huwelijk, waar je je nog schuldig over voelt. Die ene miskleun in de opvoeding van je kinderen, die je nog steeds achtervolgt, ook al is het uitgesproken en goedgemaakt.

Maar op dit soort avonden gebeurt er veel, worden mensen vrijgezet en losgemaakt. We slepen soms nog onze herinneringen mee vanuit een ver verleden en ervaren dat als een last. Maar we mogen en kunnen door deze sleutels van geloof en kracht te hanteren, een nieuwe start maken. Deuren openen en sluiten.

Toen ik thuiskwam, het was al laat, pakte ik toch nog even mijn iPad om te kijken of er nog iets nieuws was. De eerste foto die getoond werd toen ik Facebook opende, was een verlicht sleutelgat………Hoe mooi is dat, zo’n leuke bevestiging.

Hanteer de sleutels maar, die je in handen zijn gegeven door de Heilige Geest en ga die andere verlichte ruimte maar vrijmoedig binnen.

En vier daar het feest met Hem.

Voor meer informatie, klik op de link van Heerlijk Vrij

Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87