Bemoedigd door anderen

EEN GEBEDSMAATJE

Toen onze gemeente nog in de kinderschoenen stond, gebeurde het vaak dat er sprekers vanuit het buitenland bij ons langs kwamen. We hadden nog veel te leren en deze mensen waren vaak net iets verder op hun weg met God. Zo ook een dame met de naam Caroline van de Brug. Caroline was van oorsprong een Nederlandse en geboren in de omgeving van Aalsmeer.

Caroline emigreerde naar Canada, nadat ze Jezus persoonlijke had leren kennen. Ze kwam daar in een gemeente terecht waar gepreekt werd over de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen, iets waar wij nog nauwelijks van hadden gehoord. We waren wel hongerig naar meer van God! Dus als Caroline ‘over’ was, werd ze uitgenodigd om daarover te spreken.

Haar onderwijs was geestelijk maar ook praktisch. Het meeste ben ik helaas vergeten, maar wat me wél is bijgebleven is de keer dat ze sprak over het zoeken van een gebedsmaatje. Even tussendoor: weet je hoe het komt dat die boodschap is blijven hangen? Het komt omdat ik er iets mee heb gedaan. Horen en doen moeten samengaan, anders verdampt het….

Ik zocht en vond dus mijn gebedsmaatje en ik kan gerust zeggen; van haar heb ik geleerd wat bidden is. Onze omstandigheden waren verschillend, onze leeftijden lagen behoorlijk uit elkaar, onze interesses kwamen niet overeen, maar als het op bidden aankwam konden we elkaar moeiteloos vinden. We kwamen een periode wekelijks samen en stonden voor elkaar op de bres. Een heel bijzondere tijd! Door allerlei omstandigheden kwam op een gegeven moment een einde aan de wekelijkse gebedstijden, maar de band bleef speciaal. Als we elkaar weer zagen en gingen bidden pakten we de draad zo weer op.

Mijn gebedsmaatje van toen is nu een beetje in de war. Afgelopen week was ik even bij haar. We praatten wat over koetjes en kalfjes, maar het leek haar niet zo te raken. Tot het gesprek een andere wending kreeg. Vanuit het niets kwam de tijd ter sprake dat we gebedsmaatjes waren en ze kwam helemaal tot leven. Dat had ik een vorige keer ook al gemerkt. Toen baden we samen en zei ze: ‘Je kan het nog steeds’. Geweldig toch?

Een gebedsmaatje: ONMISBAAR. Om te leren van elkaar, elkaar te bemoedigen en elkaar, soms na lange tijd, weer te vinden. Zoek er één!

Annet de Jong

Annet de Jong leidt het gebedswerk van de Levend Evangelie Gemeente


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90